ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Владичин Хан
Телефон: +381 17 473 900
Факс: +381 17 474 095
tehnickahan@ptt.rs
     

 

   ПОЧЕТНА
 
   О ШКОЛИ
 
Историјат школе
 
Школа данас
   
   ПРОФИЛИ
 
Електротехника
 
 
Машинство и
обрада метала
 
Саобраћај
   
   ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Редовни ученици
 
Ванредни ученици
 
Наставници
   
   ДОКУМЕНТА
 
 
Годишњи план рада школе
 
 
Школски развојни план
 
 
Правилник о оцењивању
 
 
Правилник о понашању
 
 
Финансијска документација
   
   Е УЧЕЊЕ
 
Електротехника
 
Машинство
 
Саобраћај
 
Општеобразовни предмети
 
   
   ГАЛЕРИЈА
 
   КОНТАКТ

 

Машинство и обрада метала

     

     На подручју рада машинство и обрада метала ученици се школују за следећа занимања:

             Техничар за роботику

             Индустријски механичар

            

 

Техничар за роботику


     У току школовања ученици стичу потребна знања за активно коришћење рачунара, креирање и реализацију програма за управљање роботом, конструисање машинских елемената, склопова и подсклопова применом рачунара, креирање и примену одговарајућих програмских пакета у аутоматском управљању...Ученици се оспособљавају за послове аутоматског управљања у машинству, електродистрибуцији, за послове производње и паковања лекова и хране итд.
   Образовање траје 4 године, број слободних места на овом смеру је 30 ученика.

 

 

Индустријски механичар

 

     Профил ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР развијен је и спроводи се у оквиру заједничког пројекта Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У КОМПАНИЈАМА

     Програм модернизоване наставе за индустријске механичаре осмишљен је по угледу на немачки образовни систем који је од ове земље направио најјачу европску економију.

     У првом разреду ученици практичну наставу обављају у школској радионици, у другом проводе два радна дана недељно у  компанијама, са којима Школа сарађује,  а у трећем, завршном разреду, три дана  недељно обављају практичну наставу у компанијама. У осталим данима ученици похађају теоријску наставу у Школи, па  оно што науче у теорији врло брзо примењују у пракси.

     Компанија које је дала подршку Школи је "Teklas Automotive" из Владичиниг Хана

     Уз помоћ ГИЗ-а ментори за практичну наставу у компанијама биће обучени за рад са ученицима/ученицама. Кроз индивидуални рад са њима ментори ће им омогућити да у реалним условима производње стекну знања и вештине неопходне за постепено и континуирано увођење у посао.

 

                                                                ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ЗА ЛАКШЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

     По завршетку школовања индустријски механичар ће умети да:

         Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина,
         Прати рад индустријских машина,
         Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

     Образовање траје 3 године, број слободних места на овом смеру је 30 ученика.


    

 


Школски календар

 


Министарство омладине и спорта

 


Дивац омладински фондови

 


Кровна организација младих Србије

 


Википедија

 


Google

 

 
 
 
 

 

 

Copyright © 2017 Техничка школа Владичин Хан
Designed by: Млађан Младеновић