1.Na šemi KE Jetronic sistema pokazati (klikom na miša) regulator pritiska!