1. Кликом на миша означити тачан одговор.

Када на систему паљења и убризгавања M Motronic откаже прекидач празног хода, брзина обртања мотора у празном ходу ће бити:

  1. мања од задатог, јер управљачки рачунар одржава празан ход без сигнала прекидача.
  2. једнака задатом, јер управљачки рачунар има информацију о тачној брзини обртања.
  3. већа од задате, јер управљачки рачунар тежи да одржи идеалну смешу бензина и усисаног ваздуха и обезбеди се од гашење мотора.