1.Na slici pirotehnickog uredjaja za zatezanje zaštitnog pojasa sa metalnom sajlom pokazati klip sa sajlom u cilindru klikom na odgovarajući broj.