1. Кликом на миша означити тачан одговор.

Систем убризгавања бензинског мотора са ламбда сондом, приликом очитавања комуникационим уређајем параметара рада у празном ходу, приказује у дужем периоду стално сиромашну смешу. Мотор је загрејан. Одредити колико је време убризгавања у овом случају:

  1. Веће него очекивано јер рачунар тежи да доведе смешу до идеалне.
  2. Мање од очекиваног због чега је и смеша сиромашна.
  3. Једнако очекиваном јер је мотор загрејан и у празном ходу.